Macbook Repair - Mecnote: Teknik Yang Adobe Ilustrator Boleh Buat

Cari Model Mac

Rabu, 26 Disember 2018

Teknik Yang Adobe Ilustrator Boleh Buat


𝐊𝐞𝐥𝐞𝐛𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐌𝐚𝐤𝐬𝐮𝐝 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬???

𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐟 𝐛𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐯𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐥𝐢𝐛𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤. 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐢𝐦𝐞𝐣 𝐛𝐢𝐭𝐦𝐚𝐩 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐠𝐨𝐫𝐢𝐭𝐦𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐤 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤. 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐠𝐚𝐥𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐧𝐢𝐚𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐞𝐩 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐬𝐢. 𝐈𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞𝐭𝐚𝐤 𝐬𝐮𝐬𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐮𝐫, 𝐦𝐞𝐧𝐜𝐢𝐩𝐭𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐰𝐞𝐛 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐤𝐣𝐮𝐛𝐤𝐚𝐧, 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐡 𝐤𝐞 𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐢𝐩𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐤𝐚.𝟔 𝐊𝐞𝐥𝐞𝐛𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫


 ✅ 𝐈𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐝𝐢𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐮𝐤𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐠𝐮𝐧𝐚.
𝐃𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫, 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐮𝐧𝐲𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐡𝐚𝐩 𝐤𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐬𝐮𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐫𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝𝐚. 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐮𝐤𝐚 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐧𝐭𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐮𝐚𝐢.

✅ 𝐈𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐲𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥.
𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐭 𝐩𝐢𝐥𝐢𝐡𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥. 𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐮𝐧𝐲𝐚𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐥𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐩𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐢𝐤𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐦𝐚. 𝐈𝐭𝐮 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐥𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐢𝐦𝐞𝐣 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐬𝐞𝐤𝐚𝐥𝐢𝐠𝐮𝐬, 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐥𝐞𝐛𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐢𝐦𝐞𝐣 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐦𝐚𝐬𝐚.

✅ 𝐈𝐚 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐩𝐞𝐧𝐮𝐡𝐧𝐲𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐤𝐚𝐥𝐚.
𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐮𝐧𝐲𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫. 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐛𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐩𝐢𝐤𝐬𝐞𝐥, 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐠𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐭𝐚𝐣𝐚𝐦  𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐞𝐭𝐚𝐤 𝐬𝐢𝐚𝐩 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢. 𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐬𝐢 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐢, 𝐛𝐞𝐫𝐦𝐚𝐤𝐬𝐮𝐝 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐮𝐧𝐲𝐚𝐢 𝐥𝐞𝐛𝐢𝐡 𝐛𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝐟𝐥𝐞𝐤𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐩𝐞𝐥𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐣𝐮𝐚𝐧.

✅ 𝐈𝐚 𝐦𝐞𝐰𝐮𝐣𝐮𝐝𝐤𝐚𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐥 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐢𝐳 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐝𝐢𝐮𝐫𝐮𝐬.
𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐮𝐧𝐲𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐤𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐝𝐢𝐩𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐬𝐮𝐚𝐭𝐮 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫. 𝐁𝐞𝐫𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐦𝐚, 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐧𝐜𝐢𝐩𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐢𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐠𝐚𝐤 𝐤𝐞𝐜𝐢𝐥.

✅ 𝐈𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐟𝐮𝐧𝐠𝐬𝐢 𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫 𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐚-𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫.
𝐖𝐚𝐥𝐚𝐮𝐩𝐮𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐛𝐞𝐫𝐟𝐮𝐧𝐠𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐢𝐤 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐮𝐝𝐚𝐡 𝐚𝐥𝐢𝐡, 𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐤𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐚𝐫 𝐛𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫. 𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 (𝐌𝐚𝐜) 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐢𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬 𝐏𝐂 .

✅ 𝐈𝐚 𝐦𝐞𝐰𝐮𝐣𝐮𝐝𝐤𝐚𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐜𝐞𝐭𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐰𝐞𝐛.
𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐚𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐜𝐞𝐭𝐚𝐤 𝐬𝐢𝐚𝐩 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐝𝐚𝐡. 𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐚𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐰𝐞𝐛 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐢𝐧𝐢. 𝐈𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐟𝐮𝐧𝐠𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐚𝐧𝐚-𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐬𝐢 𝐬𝐤𝐫𝐢𝐧, 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐰𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐭 𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐤𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐤𝐢𝐧𝐢, 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐚𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐯𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐮𝐝𝐚𝐡.

𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧


𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐚 𝐭𝐮𝐧𝐠𝐠𝐮 𝐥𝐚𝐠𝐢! 𝐆𝐮𝐧𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐤𝐞𝐦𝐮𝐝𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤 𝐚𝐧𝐝𝐚. 𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐜𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐭𝐮 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐢.

𝐅𝐀𝐒𝐓 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐄 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 𝐔𝐬 𝐇𝐞𝐫𝐞!

𝐌𝐞𝐜𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐆𝐨𝐦𝐛𝐚𝐤 (𝐇𝐐)
𝐍𝐨, 𝐆𝐨𝐦𝐛𝐚𝐤, 𝟏𝟓𝐀, 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐒𝐆 𝟏/𝟔,
𝐓𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐒𝐫𝐢 𝐆𝐨𝐦𝐛𝐚𝐤,
𝟔𝟖𝟏𝟎𝟎 𝐁𝐚𝐭𝐮 𝐂𝐚𝐯𝐞𝐬,
𝐒𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐨𝐫.
𝐖𝐚𝐳𝐞: 𝐌𝐞𝐜𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 - 𝐑𝐞𝐩𝐚𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭

𝐎𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
 


Tiada ulasan:

Catat Ulasan